วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

รดน้ำดำหัว ร่วมขอขมาและขอพรท่านอาจารย์ "ในรายการพลังใจ"

ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทย
ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติ
ผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัยซึ่ง
กันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทาง
วาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม
           รายการพลังใจ โดยคุณยุวดี  บุญครอง พร้อมคุณที(พิธีกร)แฟนรายการและทีม
งานพลังใจได้ร่วมกันรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ท่านอาจารย์ทองทิพย์
โอภาโส ด้วยความเคารพความศรัทธาในอาจารย์ที่เป็นทั้งผู้ให้ธรรมะ อบรมกัมมัฏฐาน
และดูแลศิษย์ทั้งห่วงใยประเทศชาติด้วยใจที่เป็นผู้ให้อย่างเปี่ยมล้นให้ ด้วยหัวใจที่มีแต่
เมตตาโดยหวังเพียงแค่หากทุกคนมีเมตตาต่อกัน ทุกๆท่านก็จะอยู่ด้วยกันบนโลกใบนี้อย่าง
มีความสุข...ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับ...สาธุ
          พร้อมกันนี้คุณยุวดี บุญครองยังได้มอบพระพิฆเนศ รุ่น สำริด สำเร็จ สมปรารถนา
เทพแห่งความสำเร็จแด่ท่านอาจารย์เป็นของขวัญในปีใหม่ไทยอีกด้วยครับคุณหมู ผ.อ.ฝ่าย PR

พิธีกรคนเก่ง "คุณธี" ร่วมรดน้ำและรับพรจากท่านอาจารย์ด้วยเช่นกัน

คุณยุวดี บุญครอง รดน้ำและรับพรจากท่านอาจารย์ พร้อมมอบพระพิฆเนศรุ่น สำริด สำเร็จ สมปรารถนา เทพแห่งความสำเร็จ แก่ท่านอาจารย์ครับ

คุณแยม พิธีกรรายการที่นี่เมืองไทย-และคุณทีพร้อมกันนี้อาจารย์ยังได้มอบยันต์เบบี้บุดด้า

ส่วนหนึ่งของแฟนรายการที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ร่วมกับรายการพลังใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ทองทิพย์ โอภาโส นำคณะศิษย์   นำชุดยารักษาโรค จำนวน 100 ชุด
มอบแก่ คุณยุวดี บุญครอง และรายการพลังใจ ทางช่อง health plus Channel
เพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 23 ตุลาคมศกนี้

วันนี้  วันพุธที่ ๒๐ ต.ค. ๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ในรายการพลังใจ ช่อง h+(ช่อง ๔๖ ..จานดำpsi..)  

รายการพลังใจ  โดยคุณยุวดี  บุญครอง  ได้ดำริจะนำยารักษาโรค  จำนวน ๕,๐๐๐  ชุด 
   ไปบริจาคให้แก่พี่น้องที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ในครั้งนี้ ที่จ.นครราชสีมา 
ซึ่งหลายคนได้เจ็บป่วย และยารักษาโรค ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นมหาอานิสงค์ อันยิ่งใหญ่ 
จะทำให้ท่านพ้นจากทุกข์ภัยจากความเจ็บป่วย ทางกาย
ข้าพเจ้าเอง ได้เล็งเห็นความทุกข์อันยิ่งของพี่น้องชาวไทย ในครั้งนี้ 
 จึงขอบอกบุญมายังสานุศิษย์ ทุกๆท่าน ที่มีจิตที่เต็มเปรี่ยมด้วยเมตตา ที่ได้เข้ามาดู web อยู่ในขณะนี้ว่า
ในครั้งนี้ รถจะออกที่  อาคาร ocm  ซ.หนังสือพิมพ์แนวหน้า  ตรงข้ามสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์  ถ.วิภาวดี  หลักสี่   เวลา ๐๗.๐๐ น. ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ ต.ค. ๕๓  นี้  กรูณาแจ้งให้ทราบก่อน เพื่อจะได้ทราบจำนวนคน..
                        พระอรหังเมตตา  บุญรักษา   พระอรหังเมตตา  บุญรักษา
                                          ทองทิพย์     โอภาโส

ผู้ที่จะร่วมมหากุศลในครั้งนี้ จะบริจาคกี่ชุดก็ได้ หรือจะร่วมบริจาคเป็นกลุ่มก็ได้  ขอให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ รายการพลังใจ
 ที่เบอร์โทร. 0-2554-1808-9,08-2782-5905-6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนถึง ไม่เกิน เวลา ๑๒.๐๐ น.ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ ต.ค.ศกนี้